Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Soo dhawada!

Soo dhawada!
 
Iskuuladka Dadwaynaha Bloomington wuxuu doonaya in uu idin diyaariyo cawinad intifac ama khayraad online ah oo loogu talagalay qosaska ku hadla luuqada afka Somaliga.
Hada ayuu assaasmaya website-kan wuuna sii kobci doona.
 
Hadii aad qabto wax su’aal ah fadlan lasoo xariir:
 
Safia Abdirahman
Cultural Liaison, Somali
Sabdirahman@isd271.org
Main Phone: 952-681-6410
 
Ama soo wac:
Qadka/Line Gargaarka Luuqadaha : 952-681-6412

Link to Peachjar Newsletter