Bloomington Public Schools - District #271

Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

Updated Weather Alert: Early Release Today 1/22/18

Parents/Guardians and Staff:

All schools will release two hours early today as a result of the winter storm that is intensifying. All afternoon programs, including pre-school, early childhood, Kids' Safari and Bloomington Career and College Academy are cancelled. All after-school programs are cancelled.

The bus schedule will run as follows: 

  • Secondary Schools (middle and high school) will release at 12:37 p.m.
  • Elementary at 1:20 p.m.
  • Ridgeview at 1:30 p.m.
  • Hillcrest at 1:50 p.m. 

There will be no activity buses running after school today.

Evening building rentals are cancelled.  Activity Centers will close at 5 p.m.  

Tonight's School Board meeting has been cancelled.

Thank you,

Severe Weather Team
Bloomington Public Schools

You are here

Jidadka uu Baska maro

Xaq u lahansho

Iskuuladka Bloomington waxay gadid u diran dadka soo socda
  • Ilmaha iskuuladka hoose sida Kindergarten ila iyo fasalka 5ad kuwaas oo dagan meel iskulka u jirta .5 miles/8 kilominter.
  • Ardayda dhigata iskuulka dhaxe iyo midka sare 6-12ad oona dagan in u jirta iskuulka 1.25 miles/2 kilominter.
Haday ardayda iskuulka hoose dhigato u jiro iskuulka u jiro wax ka yar .5 mile ama kuwa dhaxe iyo sare 1.25 miles, bus ma helayan oo iskulka way u lugaynayan.
 

Meeshu Baska Istago

  • Iskuulka hoose baska wuxu istaga meel u jirt (K-5) ardayda guryahooda.
  • Iskuuladka kuwa dhaxe iyo kuwa sare (6-12) badanaba waxay ardayda ka lugeeyan meesha ay dagan yihiin una lugeeyan meesha uu baska istago.

Adeega Goonida ah

Iskuulka gobalka wuxuu bixiya gaadid u gaar ah ardayda waxbarashada Gaarka ah ayadoo ay ku xirantahay baahidooda. Hadii aad leedahay cunug ku jira Waxbarashada Gaarka ah aadna u baahantahay laxirir cunugada midka xukuma barnamijkisa ama wac Xafiiska Gadiidka 952-681-6300.