Bloomington Public Schools - District #271

Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

Updated Weather Alert: Early Release Today 1/22/18

Parents/Guardians and Staff:

All schools will release two hours early today as a result of the winter storm that is intensifying. All afternoon programs, including pre-school, early childhood, Kids' Safari and Bloomington Career and College Academy are cancelled. All after-school programs are cancelled.

The bus schedule will run as follows: 

 • Secondary Schools (middle and high school) will release at 12:37 p.m.
 • Elementary at 1:20 p.m.
 • Ridgeview at 1:30 p.m.
 • Hillcrest at 1:50 p.m. 

There will be no activity buses running after school today.

Evening building rentals are cancelled.  Activity Centers will close at 5 p.m.  

Tonight's School Board meeting has been cancelled.

Thank you,

Severe Weather Team
Bloomington Public Schools

You are here

Iskuul Sare: 9-12 Isqorida

1. Wac iskuulka aad doonaysid in aad ka diiwan galisid cunugada adigoo balan ka suubsanaysid xafiiska lataliyaha iskuulka.
 • Iskuulka Sare Jefferson, 4001 W. 102nd St., 952-806-7600
 • Iskuulka Sare Kennedy, 9701 Nicollet Ave. S., 952-681-5000 
2. Balantada markad u imanaysid waxaad sii diyarsata waxyabaha laga rabo xiliga is qorida:
 • Warqada dhalashada
 • Dhibcaha lagu qalinjibiyo
 • IEP (Wax barashada garka ah)
 • Talalada
 • Talalada lagaga bahanyahay: Sharciya gobalka u yala aya ah in ardayda oo dhan helan talalada laga rabo, talaladas oo ku kala xiran fasalada ay ardayda aadayan intusan bilawanin iskuulk.
 • Aqoonsiga daganashaha guriga, sida warqada aad guriga ku kiraysatay ama aad ku gadatay hadii aad adiga leedahay ama biilka korontada
 • Imtixanadka gobalka
 • Tixrac
3. Balanta lagu soo biyey aad maxayelay waxa kula kulmaya counseral oo kala hadlaysa habka la’isku diiwan galiyo iyo sida ay u shaqeyso, waxayna kaaga jawabi karan su’aalaha adiga ama cunugada aad qabtin.
 

Waad ku mahadsantahay doorashada aad doratay iskuuladka Bloomington!