Bloomington Public Schools - District #271

Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

Updated Weather Alert: Early Release Today 1/22/18

Parents/Guardians and Staff:

All schools will release two hours early today as a result of the winter storm that is intensifying. All afternoon programs, including pre-school, early childhood, Kids' Safari and Bloomington Career and College Academy are cancelled. All after-school programs are cancelled.

The bus schedule will run as follows: 

  • Secondary Schools (middle and high school) will release at 12:37 p.m.
  • Elementary at 1:20 p.m.
  • Ridgeview at 1:30 p.m.
  • Hillcrest at 1:50 p.m. 

There will be no activity buses running after school today.

Evening building rentals are cancelled.  Activity Centers will close at 5 p.m.  

Tonight's School Board meeting has been cancelled.

Thank you,

Severe Weather Team
Bloomington Public Schools

You are here

Iskuul ka badalida Dagmada dhaxdeeda

Iskuuladka Bloomington iyo markad rabtid in aad iskuul badalatid

Walidiinta iyo Ilalayasha dagan Bloomington haday doonayan in ay badashtan iskuulka sanadka soo socda aan waa inay buuxiyan arjayga lagu codsanayo badalida. (Shacigeda halkan ka eeg 503.2 Arday qorida/badalida School Board Policies & Regulations .)

Codsiga waa inad soo gudbiya tariqaha hoos ku qoran waxayna kula duwan yihiin fasalada, waana inad online ahan u soo buuxisa oona usoo gudbisata. Codsiga onlineka ah waxa uu furnanaya kaliya tariqaha hoos ku qoran. Hadii aadan awoodin inad online ku soo buuxsato, fatlan la xariir iskuulka aad adin ayagana cawinad waydiso. Waxaad kaloo awood inad soo dabacatid oo soodirsantid halkan ayaadna ka helaysa: Elementary Paper Copy iyo Secondary Paper Copy.

Walidinta iyo Ilalayasha waxa lugu dhiiri galinaya in ay codsadan waqti hore si shaqadooda loo bilawo. Iskuul warajinta waxay ku xirantahay siduu iskuulka aad rabtid boos oga bananyahay. Markad codsatid kadib waxad iskuulka ka helaysan email kuu sheegaysa goortay tahay in lagula soo socodsin doono markay shaqada bilawato.

Hadii aad qabtid wax su’aal ah, fadlan la xariir mamulaha iskuulka.
 

Xiliga aad codsan kartid iskuul badalida

Wuxuu bilawanaya codsiga iskuul badalida sanadka 2013-2014 October 23, 2012. Tariqaha kale oo lasii fahfahiyey waa lasoo qori dona markay hoosha dhamato.

Gooraha ay furman sanadka 2013-2014:
  • Oct. 23 - Dec. 1, 2012
  • Dec. 2, 2012 - Feb. 1, 2013
  • Feb. 2 - June 1, 2013
Waladinta waxaa lasoo wargalina labo isbuuc kadib markay arjiga dhiibten, kadib markay xiranto isqorida.

Transfer Application Link