New to Bloomington? Summer enrollment information

Published on Jul 06, 2022

Families interested in enrolling students for the 2022-23 school year should visit olr.isd271.org to complete the online enrollment process.

For assistance with enrollment please call 952-681-6555 or email enrollment@isd271.org

Staff are available to help with enrollment from June 20 - Aug. 12, 9 a.m. - 5 p.m. at the Educational Services Center, 1350 W. 106th St. Please enter through Door 5.

Spanish- and Somali-speaking staff are available via the contact options above.

Inscripción de Estudiantes durante el Verano

Las familias interesadas en inscribir a su(s) estudiante(s) para el ciclo escolar 2022-23 deberán visitar olr.isd271.org para completar el proceso de inscripción en línea. Si necesita ayuda con el proceso de inscripción, por favor llame al 952-681-6555 o envíe un correo electrónico a enrollment@isd271.org. Habrá personal de ayuda disponible del 20 de junio al 12 de agosto de 9 a.m. a 5 p.m. Educational Services Center, 1350 W. 106th St., Puerta 5 Tendremos personal de habla hispana y somalí disponible en cualquiera de las opciones de contacto anteriores.

Diiwan Galinta Ardayda Xiliga Summer-ka

Qoysaska danaynaya inay ardaydooda udiiwaangashtaan sanad dugsiyeedka 2022-23 waa inay booqdaan boga olr.isd271.org si ay online diiwaangelinta oga suubiyaan. Qoysaska u baahan in diiwaangalinta laga caawiyo waxay fariin kaga tagi karaan lambarkaan 952-681-6555 ama waxay email ku soo diri karaan enrollment@isd271.org. Shaqaalaha diiwaangalinta ku shaqadaleh waxaa la heli karaa Jun 20 - Aug 12, saacadaha inta u dhaxaysa 9-ka subaxnimo ilaa iyo 5-ta galabnimo. Waxaad imaan kartaa Educational Services Center, 1350 W. 106th St., Irida/Door 5 Waxaa diyaar kuu ah oo aad heli karta shaqaalaha ku hadla luuqada Somaliga iyo Spanish-ka kuwaas oo ay tahay inaad balan ka qabsato adiga oo isticmaalaya email-ka iyo telefon lambarka kor ku qoran.