Tiêng Viêt

Chào Mừng!

Chúng tôi có nhiều nguồn hổ trợ để giúp các gia đình nói tiếng Tây Ban Nha trong việc ghi danh, mở trương mục ăn trưa, tuyến đường xe buýt và hiểu biết về hệ thống kỷ thuật.  Rất nhiều trường của chúng tôi có các phu giáo nói tiếng Tây Ban Nha.

Không phải tất cả các trang mạng được dịch thuật, tuy nhiên quý vị có thể sử dụng mạng dịch thuật của Google. 

Nếu quý vị có những thắc mắc về trường học hay chương trình, xin liên lạc với giáo chức 
liên quan tới chương trình.

Hưng Phùng
Cố Vấn Văn Hoá
952-681-5205
hphung@isd271.org

Đường dây hổ trợ ngôn ngữ
952-681-6412

Tất cả gia đình ghi danh qua trang mạng của học khu. 

Thời điểm ghi danh trong mùa hè

Xin ghi danh qua trang mạng, hay nếu cần hổ trợ, xin tới Trung Tâm - Educational Services Center: 1350 W. 106th Street.

Chuyển trong Học Khu Bloomington

Phụ huynh / người giám hộ cư ngụ ở Bloomington và muốn con em mình theo học một trường khác hơn là trường trong khu vực mình cư trú cho niên học tới có thể hoàn tất đơn  yêu cầu chuyển trong học khu. (Xem Nội Quy 503,2 Phân Phối Học Sinh /trang mạng Nội Quy & Điều Lệ Chuyển Trường của Hội đồng quản trị.)

 

Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với hiệu trưởng hiện tại của quý vị.

Hub là trang mạng của học khu mà mã số được giữ cẩn mật cho phụ huynh và người đỡ đầu.  Tạo sự để đăng nhập hầu biết các thông tin quan trọng của học sinh như là: bài tập ở nhà, thời khoá biểu, trang mạng thông tin của lớp, tin tức của trường, báo cáo ngày đi học, hướng nghiệp hay thông tin của trường đại học hay tuyến đường xe buýt.

Đăng nhập vào trang mạng học khu BPS để vào trang mạng HUB, Infinite Campus phần dành cho phụ huynh và các trang mạng lợi ích khác của BPS.  Nếu quý vị cần hổ trợ về việc đăng nhập mạng hay tái tạo mật mã mới xin bấm “Forgot username or password?” 

Thực đơn và giá tiền

Điều Lệ USDA

Chiếu theo luật Liên Bang và chính sách của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cơ quan này nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia , giới tính, tuổi tác hay khuyết tật. (Không phải tất cả các ngăn cấm này áp dụng cho tất cả các chương trình.)

Hoặc gọi số (800) 795-3272 hoặc (202) 720-6382 (TTY ).

USDA cơ quan tạo cơ hội làm việc bình đẳng

Tiêu Chuẩn

Trường Công Lập Bloomington cung cấp vận chuyển cho học sinh thường trú như sau:

 • • Học sinh tiểu học từ mẫu giáo đến lớp 5 cư ngụ trong phạm vi của nhà trường và sống ít nhất 0.5 dặm từ trường.
 • • Học sinh trung học từ lớp 6 đến 12 cư ngụ trong phạm vi của trường và sống ít nhất là 1.25 dặm từ trường.

Nếu con quý vị sống trong phạm vi đi bộ - ít hơn 0.5 dặm cho tiểu học và ít hơn 1.25 dặm cho lớp 6-12 – con em quý vị có thể hội đủ điều kiện trong chương trình Pay to Ride (Trả Tiền Xe Buýt) của chúng tôi. Học sinh có thể sử dụng trạm được thành lập gần nhất ngoài vùng đi bộ của trường một khi đã trả thanh toán lệ phí.

Dịch Vụ Cá Biệt

Khu học chánh cung cấp vận chuyển cho học sinh trong chương trình giáo dục cá biệt dựa theo Kế hoạch Giáo Dục Cá nhân Học Sinh. Nếu con em quý vị có nhu cầu đặc biệt cần tới sự vận chuyển khác với xe buýt thông thường , xin vui lòng hợp tác với giáo chức quản lý hồ sơ giáo dục cá biệt hoặc gọi cho Văn Phòng Vận Chuyển của chúng tôi ở số 952-681-6300.

Tại mỗi trường, Giáo Chức Phục Vụ Y tế  cung cấp các phục vụ sau đây dưới sự chỉ đạo của Giám Đốc Y Tế Phục Vụ hầu hỗ trợ các học sinh Bloomington :

 • • Giám sát quá trỉnh tiêm chủng của học sinh
 • • Quản lý kế hoạch y khoa cho học sinh có nhu cầu về sức khỏe
 • • Cung cấp việc  cứu cấp và chăm sóc khẩn cấp thiết cho học sinh và giáo chức
 • • Quản lý việc phân phối thuốc uống theo toa bác sĩ
 • • Duy trì hồ sơ quá trình y khoa
 • • Thực hiện các chương trình giám định
 • • Quan sát các bệnh truyền nhiễm

 

Liên Lạc

Điện thoại: 952-681-6505
Điện thư: 952-681-6519

Hội đồng Quản Trị Giáo dục là bộ phận hoạch định chính sách cho các Trường Lập Công Bloomington. Trong  khi hội đồng quản trị này chịu trách nhiệm về giáo trình giáo dục và các hoạt động theo bộ luật, họ cũng chia những phần trách nhiệm khác cho vị Tổng Giám Đốc.  Hội đồng Quản Trị trường được lãnh đạo do Trưởng Hội Đồng và một phó Hội Đồng được bầu ra do các thành viên của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp thường xuyên của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức vào thứ Hai trong hai tuần thứ hai và thứ tư mỗi tháng lúc 7:00 tối ở trong phòng Họp Cộng Đồng ở Trung tâm Giáo Dục Học Khu , 1350 West Street 106, Bloomington, MN. Vào ngày thứ hai tuần  thứ tư của tháng, buổi học tham khảo sẽ tiếp diễn theo buổi họp Hội đồng quản trị thường xuyên. Thứ hai tuần thứ ba của tháng được dành riêng cho một buổi học, cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc kết hợp cả hai.

Chương trình phát sóng BEC-TV

Các buổi họp Hội đồng trường được phát sóng trực tiếp bởi BEC-TV, kênh 15, và sau đó chiếu lại vào lúc 01:00 sáng, 7:00 sáng, và 1:00 trưa ngày hôm sau, và cũng như nhiều lần sau đó trong tuần. Hầu hết các cuộc họp này cũng được xem như dạng "Theo Yêu Cầu" – Tìm thời khóa biểu các cuộc họp ở đây.  Quý vị cũng có thể xem như Live Stream của truyền hình BEC bây giờ.

Liên Lạc

SchoolBoard@isd271.org

Câu hỏi cũng có thể trực tiếp đến
Cô Deb Bunkholt
Trợ lý điều hành cho Tổng Giám Đốc
952-681-6402
dbunkholt@isd271.org

Mục đích của Văn Phòng Bình Đẳng Giáo Dục hầu tăng thêm cơ hội giáo dục giữa các chủng tộc và các đa văn hóa để thúc đẩy thành tích học sinh và đào tạo cho giáo chức và phụ huynh nhờ đó tăng thêm sự tác động và hiểu biết giữa các thành viên của các chủng tộc và các nền văn hóa khác nhau trong tất cả các khía cạnh của cộng đồng  Công Lập Học Đường Bloomington .

Chúng tôi tin rằng ...

 • • mỗi người đều có giá trị sẳn có.
 • • tất cả mọi người có quyền được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm.
 • • tất cả các giáo chức, học sinh và gia đình có quyền được đối xử một cách bình đẳng      và công bằng.
 • • mỗi cá nhân chịu trách nhiệm về hành động của mình.
 • • môi trường an toàn là điều thiết yếu cho an bình của toàn thể cộng đồng.
 • • môi trường thân thiện hầu khích lệ tình công dân cho tất cả.
 • • kỳ vọng cao thúc đẩy thành tích vượt trội.
 • • đa văn hóa chủng tộc làm phong phú cộng đồng.
 • • gia đình có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất vào việc giáo dục con cái của mình.
 • • sự trung thực và tính toàn vẹn rất quan trọng.

Thông tin liên Lạc

Văn Phòng Bình Đẳng Giáo Dục
Trung tâm Giáo Dục Học Khu
1350 West Street 106
Bloomington, MN 55431-4126

Điện thoại: 952-681-6420
Fax: 952-681-6411
Đường Dây Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: 952-681-6412

Dinna Wade-Ardley
Giám đốc Văn phòng
Văn Phòng Bình Đẳng Giáo Dục
Điện thoại: 952-681-6417
Dwade@isd271.org

Cảm ơn quý vị đã lựa chọn Trường Công Lập Bloomington!

Nếu quý vị có những thắc mắc xin liên lạc: Đường dây hổ trợ ngôn ngữ: 952-681-6412